Loading...
การบริหารและจัดการ

แผนผังการบริหารงาน แผนการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินงาน

วีดีโอ สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติบนดอย ถ่ายรูปสวย ๆ รีวิวป่าไม้และพันธ์พืช

สมุดเยี่ยมชมสวน

ลงชื่อเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

About Us

Welcome to Suwannaphum Technical College

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานสวนพฤษศสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโดย วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เลขที่ 152 หมู่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

การเรียนรู้

พืชพรรณ

คุณธรรม

ชีวภาพ

ภูมิปัญญา

กายภาพ

ตำแหน่งที่ตั้ง
อัลบั้มภาพ

กิจกรรมอนุรักษ์และอบรม

เที่ยวสวน

ข้อมูลพันธ์ไม้


อินทนิล

มะขาม

เอนอ้าkkkkkk

เอนอ้า
ข้อมูลเพิ่มเติม