ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ  152  หมู่ 3 ตำบลหินกอง 
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ 043-518603  หรือ 0885512501
marchnikorn@gmail.com
นายนิกร  คำลุม
——————————————–
One College One Product
เทคนิคสุวรรณภูมิ สกรีน
SWTC Screen

เบอร์ติดต่อ 0857431510  นายทวี  สาวิกันย์
savikan_deena@hotmail.com
——————————————–

การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความตระหนัก
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ


การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


-ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ-