ปรัชญา

วิสัยทัศน์นำหน้า   พัฒนาฝีมือ

ยึดถือคุณธรรม    ล้ำเลิศวิชา