ติดต่อวิทยาลัย

ที่อยู่: 152 หมู่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 

โทรศัพท์ 043-556-399

โทรสาร 043-556-399

Email: swtc101@gmail.com