กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      Comments Off on กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เรื่อง กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
————————————————–

  • วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ