โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร

      Comments Off on โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
เรื่อง โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร
—————————————————————————-

  • วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ