News

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค้ดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
News

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Read More
News

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
News

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู พิเศษ

Read More
News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

Read More
News

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
Jobs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Read More
Jobs

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Read More
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
Photos

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ

Read More
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ
Jobs

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมและช่างกลโรงงาน

Read More
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมและช่างกลโรงงาน
Jobs

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกวดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

Read More
ประกวดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
Tender

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

Read More
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์
Tender

ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์-ประจำงบประมาณ-2562

Read More
ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์-ประจำงบประมาณ-2562
News

กิจกรรม EchoVE for Staff 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง กิจกรรม EchoVE for Staff 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ -------------------------------------------------------------- (more…)
Read More
กิจกรรม EchoVE for Staff 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ
News

กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  -------------------------------------------------- (more…)
Read More
กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
News

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ เรื่อง โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร ---------------------------------------------------------------------------- (more…)
Read More
โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และโครงการลูกเสือจราจร ณ หอประชุมโรงอาหาร
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}
 

 

News

ข่าวการศึกษา